ZIG ZAG SLOT

ซิกแซก สล็อต (Zig Zag Slot)

ซิกแซก สล็อต (Zig Zag Slot) สล็อตออนไลน์ของค่าย Galaxy สล็อต เป็นสล็อตออนไลน์ในรูปแบบผลไม้เหมือนสล็อตยุคแรก สล็อตออนไลน์นี้จะมี 3 Reels ซึ่งการเล่นจะไม่ซับซ้อนสามารถทำความเข้าใจได้ง่าย

กาติกาการเล่น Zig Zag Slot GalaxySlot

การเล่นสล็อต Galaxy จะเหมือนกับเกมสล็อตออนไลน์อื่นๆ คือ กำหนดเงินที่ใช้ในการหมุนและกดเลือกหมุน การชนะของเกมคือหมุนให้ได้รูปเดียวกันเรียงกันทั้งหมด 3 รูป หากมี Wild จะได้รับรางวัลจากเดิม X2

galaxyslot-main-zigzag

อัตราการจ่ายเงินรางวัล

galaxyslot-rule-zigzag-Pay

– ตัวอย่างการจ่ายรางวัล


galaxyslot-rule-zigzag-Pay
หมุนได้ 3 อัน จ่าย 600

– สัยลักษณ์ Wild เมื่อหมุนได้และชนะ จะได้ รางวัล X2
galaxyslot-rule-zigzag-3.png